Since 2004, fostering research, widening reach...

POLICY SERIES BY TRANSNATIONAL PRESS LONDON offers a title in Turkish: Türkiye’nin Kuzey Irak Politikası by Demet Şenbaş looks at international and domestic politics nexus:

“Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde gözlemlenen en önemli güvenlik sorunlarından birisi etnik kökenli ayrılıkçı hareketler ve etnik çatışmalardır. Etnik kimlik konusu ülkeleri Soğuk Savaş sonrası en çok ilgilendiren konulardan birisi olmuştur. Türkiye içinde Kürt sorunu da Kürtlerin sınır aşan nüfus özellikleri, PKK terörünün komşu ülkeler ve Batı’dan gördüğü doğrudan ya da dolaylı destek ve Kuzey Irak’taki gelişmelerle demokrasi, insan hakları ve azınlıkların korunması gibi yükselen değerlerin etkisiyle, Türkiye için önemli bir dış politika sorunu haline gelmiştir.”

X